Kauza Altner je něco, co se s ČSSD táhne už více než 20 let. Jak ví asi každé malé dítě v této republice, právník Altner si za pomoc ČSSD při vymožení Lidového domu nárokoval peníze, které mu ČSSD odmítla zaplatit a které mu, resp. jeho dědicům, následně nepravomocně přikleply soudy. Nechci se dlouze zabývat příčinami tohoto problému, neschopností Miloše Zemana, který stál u zrodu kauzy, ani jeho nástupců, kteří s tím neudělali nic. Chci se zabývat budoucností - dle mého je bytostným zájmem tu kauzu ukončit stůj co stůj.

Tato kauza je příslovečné lejno na botě, které smrdí kamkoliv člověk přijde. Když jsem si dnes procházel Twitter, našel jsem tam hned dva odkazy na tuto kauzu, které zásadně zpochybňují integritu Sociální demokracie - je to článek o zámku Stiřín a článek o bankovní dani. V obou případech se jedná o ukázání na ČSSD jako na někoho, kdo je zkorumpován a chce využít státní moci k obohacení. V prvním případě chce "údajně" ministr za ČSSD prodat zámek miliardáři za tučný úplatek, v druhém případě se chce ČSSD méně zdanit banky, které ji "založily". Jsou to velmi závažná nařčení i když jsou prezentována stylem jedna paní povídala. I kdyby motivy Sociální demokracie a jejich členů byly nejušlechtilejší na světě, vždy se bude ta korupční vazba bude nabízet a bude určité podezření.

Říkám proto - co nejdříve ten dluh smažme, ČSSD má dost majetku, aby při rozumném hospodaření mohla být ve slušné finanční kondici. Hlavně by ale mohla pomalu získávat zpět morální kredit, který i touto kauzu hodně ulpěl. Není to jediná věc, kterou by ČSSD měla udělat, ale je to vedle odstřihnutí se od Miloše Zemana, dle mého, věcí nejdůležitější, pokud má strana přežít.